Ottawa : {streak=Won 11, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1290, conf_losses=2, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=2, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=10-0, gp=23, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1781, conf_gp=23, losses_otso=0, ga=1290, div_losses_ot=0, conf_wins=21, div_gp=0, wins=21, conf_gf=1781, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

McMaster : {streak=Won 7, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1415, conf_losses=3, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=3, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=9-1, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1904, conf_gp=24, losses_otso=0, ga=1415, div_losses_ot=0, conf_wins=21, div_gp=0, wins=21, conf_gf=1904, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Lakehead : {streak=Won 8, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1348, conf_losses=4, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=4, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=2, conf_wins_otso=0, region_gp=3, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=8-2, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=1, region_losses_otso=0, region_gf=220, region_ga=196, gf=1797, conf_gp=22, losses_otso=0, ga=1454, div_losses_ot=0, conf_wins=18, div_gp=0, wins=20, conf_gf=1649, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Carleton : {streak=Won 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1242, conf_losses=5, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=5, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=8-2, gp=23, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1532, conf_gp=23, losses_otso=0, ga=1242, div_losses_ot=0, conf_wins=18, div_gp=0, wins=18, conf_gf=1532, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Ryerson : {streak=Lost 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1313, conf_losses=6, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=6, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=6-4, gp=23, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1678, conf_gp=23, losses_otso=0, ga=1313, div_losses_ot=0, conf_wins=17, div_gp=0, wins=17, conf_gf=1678, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Windsor : {streak=Won 3, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1501, conf_losses=7, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=1, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=1, div_wins_otso=0, losses=7, tourn_seed=X, wins_otso=1, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=1, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=9-1, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1718, conf_gp=24, losses_otso=0, ga=1501, div_losses_ot=0, conf_wins=17, div_gp=0, wins=17, conf_gf=1718, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Queen's : {streak=Won 3, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1425, conf_losses=8, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=8, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=7-3, gp=23, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1591, conf_gp=23, losses_otso=0, ga=1425, div_losses_ot=0, conf_wins=15, div_gp=0, wins=15, conf_gf=1591, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Brock : {streak=Lost 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1472, conf_losses=12, ties=0, div_gf=51, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=1, div_ga=63, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=13, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=1, region_ties=0, last10=4-6, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=1, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1515, conf_gp=22, losses_otso=1, ga=1572, div_losses_ot=0, conf_wins=10, div_gp=1, wins=11, conf_gf=1398, div_wins_ot=0, losses_ot=1, conf_ties=0}

York : {streak=Won 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1592, conf_losses=13, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=13, tourn_seed=, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=4-6, gp=23, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1532, conf_gp=23, losses_otso=0, ga=1592, div_losses_ot=0, conf_wins=10, div_gp=0, wins=10, conf_gf=1532, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Guelph : {streak=Won 1, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1764, conf_losses=15, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=1, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=15, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=1, region_ties=0, last10=5-5, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1709, conf_gp=24, losses_otso=1, ga=1764, div_losses_ot=0, conf_wins=9, div_gp=0, wins=9, conf_gf=1709, div_wins_ot=0, losses_ot=1, conf_ties=0}

Laurier : {streak=Lost 1, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1565, conf_losses=15, ties=0, div_gf=63, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=2, div_ga=51, div_wins=1, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=15, tourn_seed=X, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=2, region_ties=0, last10=5-5, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1446, conf_gp=23, losses_otso=2, ga=1616, div_losses_ot=0, conf_wins=8, div_gp=1, wins=9, conf_gf=1383, div_wins_ot=0, losses_ot=2, conf_ties=0}

Laurentian : {streak=Lost 4, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1587, conf_losses=16, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=1, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=16, tourn_seed=, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=1, region_ties=0, last10=2-8, gp=23, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1451, conf_gp=23, losses_otso=1, ga=1587, div_losses_ot=0, conf_wins=7, div_gp=0, wins=7, conf_gf=1451, div_wins_ot=0, losses_ot=1, conf_ties=0}

Toronto : {streak=Lost 2, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1594, conf_losses=17, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=1, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=1, div_wins_otso=0, losses=17, tourn_seed=, wins_otso=1, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=1, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=3-7, gp=23, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1380, conf_gp=23, losses_otso=0, ga=1594, div_losses_ot=0, conf_wins=6, div_gp=0, wins=6, conf_gf=1380, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Waterloo : {streak=Lost 1, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1569, conf_losses=17, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=2, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=2, div_wins_otso=0, losses=18, tourn_seed=, wins_otso=2, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=2, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=2-8, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1273, conf_gp=23, losses_otso=0, ga=1638, div_losses_ot=0, conf_wins=6, div_gp=0, wins=6, conf_gf=1228, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Western : {streak=Lost 8, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1633, conf_losses=18, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=1, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=1, div_wins_otso=0, losses=19, tourn_seed=, wins_otso=1, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=1, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=2-8, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1235, conf_gp=23, losses_otso=0, ga=1699, div_losses_ot=0, conf_wins=5, div_gp=0, wins=5, conf_gf=1198, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Algoma : {streak=Lost 4, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1749, conf_losses=19, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=19, tourn_seed=, wins_otso=0, custom2=West, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=1, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=1-9, gp=24, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=1, region_losses_otso=0, region_gf=32, region_ga=75, gf=1335, conf_gp=24, losses_otso=0, ga=1749, div_losses_ot=0, conf_wins=5, div_gp=0, wins=5, conf_gf=1335, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

Nipissing : {streak=Lost 11, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=1628, conf_losses=19, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=20, tourn_seed=, wins_otso=0, custom2=East, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=0-10, gp=23, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=1281, conf_gp=22, losses_otso=0, ga=1707, div_losses_ot=0, conf_wins=3, div_gp=0, wins=3, conf_gf=1220, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

TBD : {streak=-, div_losses_otso=0, region_wins_ot=0, conf_ga=0, conf_losses=0, ties=0, div_gf=0, conf_wins_ot=0, region_wins_otso=0, conf_losses_ot=0, div_ga=0, div_wins=0, ranking=, div_ties=0, wins_ot=0, div_wins_otso=0, losses=0, tourn_seed=, wins_otso=0, custom2=, custom1=, region_wins=0, conf_wins_otso=0, region_gp=0, conf_losses_otso=0, region_ties=0, last10=0-0, gp=0, region_losses_ot=0, div_losses=0, region_losses=0, region_losses_otso=0, region_gf=0, region_ga=0, gf=0, conf_gp=0, losses_otso=0, ga=0, div_losses_ot=0, conf_wins=0, div_gp=0, wins=0, conf_gf=0, div_wins_ot=0, losses_ot=0, conf_ties=0}

2018-19 OUA Women's Basketball Standings

East
-
GP PTS W-L PCT PF PA L10 STRK
Ottawa X 23 42 21-2 0.913 1781 1290 10-0 Won 11
Carleton X 23 36 18-5 0.783 1532 1242 8-2 Won 2
Ryerson X 23 34 17-6 0.739 1678 1313 6-4 Lost 2
Queen's X 23 30 15-8 0.652 1591 1425 7-3 Won 3
York 23 20 10-13 0.435 1532 1592 4-6 Won 2
Laurentian 23 14 7-16 0.304 1451 1587 2-8 Lost 4
Toronto 23 12 6-17 0.261 1380 1594 3-7 Lost 2
Nipissing 23 6 3-20 0.130 1281 1707 0-10 Lost 11
West
-
GP PTS W-L PCT PF PA L10 STRK
McMaster X 24 42 21-3 0.875 1904 1415 9-1 Won 7
Lakehead X 24 40 20-4 0.833 1797 1454 8-2 Won 8
Windsor X 24 34 17-7 0.708 1718 1501 9-1 Won 3
Brock X 24 22 11-13 0.458 1515 1572 4-6 Lost 2
Guelph X 24 18 9-15 0.375 1709 1764 5-5 Won 1
Laurier X 24 18 9-15 0.375 1446 1616 5-5 Lost 1
Waterloo 24 12 6-18 0.250 1273 1638 2-8 Lost 1
Western 24 10 5-19 0.208 1235 1699 2-8 Lost 8
Algoma 24 10 5-19 0.208 1335 1749 1-9 Lost 4